Specialister på varuexponering som skapar attraktiva och lönsamma butiker inom dagligvaruhandeln

Några av ButiksSpecialistens främsta redskap för att möjliggöra en omsättningsökning i en butik är varuexponering, varuplacering och frontning.

Som Butiksspecialister är vi vana vid att jobba i både öppna och stängda butiker. Vi utför nybyggnationer, omställningar och revideringar av hela eller delar av din butik. Inget jobb är för stort eller för litet då vi skapar team efter just din butiksförutsättning.

Vårt motto: Rätt vara på rätt plats!

Varulayout & Planogram

Varuexponering, varuplacering frontning och rätt vara är på rätt plats för att skapa bästa möjligheten till en ökad vinstmarginal i din butik – så jobbar vi! Nybyggnation, omställning, revidering i stängd eller öppen butik spelar ingen roll då vi är ”ButiksSpecialister”. Inget jobb är för stort eller litet då vi skapar team efter just din butiksförutsättning.

Mallning i öppen eller stängd butik

Vi är vana att jobba i omställnings- och reviderings-projekt där butiken hela tiden är är öppen. Ofta gör vi varuförtätning i delar av butiken för att kunna avgränsa sektionsvis och placera om hyllor, spjut, krokar och korgar för att anpassas till den nya varulayouten och uppdaterade planogram – det är vad mallning går ut på.

När vi jobbar i en öppen butik agerar vi som personalens förlängda arm och hjälper kunderna att hitta rätt i ombyggnadsröran. Vår erfarenhet är att de flesta butikerna i våra projekt har lyckats bibehålla försäljningssiffrorna, några har till och med ökat försäljningen.

I nybyggnation jobbar vi rationellt efter väl beprövade arbetsrutiner och tar vid där inredningsmontaget slutar.

Elektroniska hyllkantsetiketter

(Electronic Shelf Label – ESL)

Kravet på produktinformation ökar i takt med vår medvetenhet om pris och annan guidning till ett köp. Under de senaste åren har vi blivit specialister på att utrusta butiker med elektroniska hyllkantsetiketter (s.k. ESL). Vi anlitas för att byta ut gamla hyllkantslister och prisetiketter i papper, mot ESL både i kolonialhyllor och kyl- och frys-diskar. När etiketterna är på plats använder vi handdator för att scanna av och koppla ESL till det centrala prisregistret.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur ni kan öka försäljningen genom effektiv exponering och layout av varor i er butik.

Vill ni anlita oss eller har frågor kan ni lätt nå oss på både telefon eller via mail.

Ett bolag i SOH-gruppen

ButiksSpecialisten ingår i en koncern med bolagen; ButiksprojekteringButiksgruppen,
Butiksfixaren och SOH Butiksetablering.

Tillsammans projekterar, bygger, monterar och installerar vi stora som små projekt.

Det innebär att vi har en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Därtill har vi ett nätverk av experter inom olika områden. På så sätt kan vi ta hjälp av rätt kompetens vid rätt tillfälle.

SOH Butiksetablering

SOH Butiksetablering erbjuder en heltäckande tjänst för utveckling och etablering av nya butiker, restauranger och övrig kommersiell miljö. En kontakt som ombesörjer att allt flyter på bekymmersfritt i projekten och frigör värdefull tid för er.
Vi brinner för att skapa hållbara och levande handelsplatser och butiker!

Butiksfixaren

Vi på Butiksfixaren monterar, samordnar och projektleder ometableringar, nyetableringar och formatomställningar. Vi har gjort över 1000 projekt, våra främsta kunder är butiker inom dagligvaruhandel, detaljhandel och livsstil. Vi är bäst på att ta hand om kundens kund, vi är Familjära, Nytänkande och vi tar ansvar hela vägen.

ButiksProjektering

ButiksProjekterings fokus ligger på projektledning inför och under en etablering, men vi har även möjlighet att vara med långt tidigare än så – redan i framtagandet av butikskoncept! Att anlita ButiksProjektering gör det möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under tiden projektet genomförs.

Butiksgruppen

Butiksgruppen representerar butiksentreprenaderna i denna konstellation, där våra fokusområden berör ROT-Projekt, energioptimeringar, fastighetsbesiktningar, CAD-ritningar och byggprojektering. Vi kan genomföra projektet från ax till limpa och har full öppen transparens tillsammans med beställare, drift samt våra kunders kunder.